Aktualne władze Koła:

Prezes Koła - Anna Leszczyńska-Lenda
Skarbnik- Marta Biernat
Członek Zarządu - Elżbieta Madej
Sekretarz - Danuta Tercjak


Anna Leszczyńska-Lenda,
   Prezes Koła 9