Aktualne władze Koła:

Prezes Koła - Anna Leszczyńska-Lenda
Skarbnik- Marta Biernat
Sekretarz - Elżbieta Madej
Członek Zarzadu - Katarzyna LewińskaAnna Leszczyńska-Lenda,
   Prezes Koła 9